Projekt Ulstrup Sønderstrand

Der har været snakket i mange år om at lave en bypark i Ulstrup for byens borgere. Formålet skulle være at man kunne mødes, børnene kunne lege, der kunne grilles og de mange foreninger kunne have deres gang.

Imidlertidig har det været svært at finde et egnet område, da mange områder rundt om Ulstrup ejes af private, og det koster derfor mange penge at anskaffe sig arealet.

Et område der ligger i meget kort afstand fra byen er dog Ulstrup Sønderstrand, som er ejet af Kalundborg Kommune. Her har RUB med stor succes fået finansieret badebro og badeplatform som benyttes flittigt i sommermånederne af lokale og sommerhusgæster. Dette område mangler dog et ordentlig toilet samt faciliteter, hvis man ville tage ophold i længere tid.

En anden ting Ulstrup mangler er en ordentlig legeplads. Dette vil gøre Ulstrup attraktiv for børnefamilier, samt give nuværende børn et sted at mødes.

Den 27/10-2020 var vi så heldige at Nordea Fonden donerede 975.000 kr, til projektet, så nu er projektet ikke mere “fugle på taget”, men er et projekt RUB arbejder aktivt på at få op af jorden.

Nedenfor kan læses mere om projektet. Vi vil også gerne høre fra borgerne i Ulstrup om hvordan projektet bliver endnu bedre.

Yderligere info

RUBs tanker om Ulstrup Sønderstrand

Som et led i arbejdet med at gøre Røsnæs et attraktivt sted at bo og leve har vi arbejdet med en plan om at etablere et område ved Ulstrup Sønderstrand, som tilgodeser de lokale familiers behov for et aktivt friluftsliv.

Vi ønsker først og fremmest, at børnefamilier får et sted, som indbyder til ophold og leg for store og små. En naturlegeplads, der udformes i tråd med den omgivende natur, vil kunne imødegå dette behov, og en multi-funktionel grillhytte i forbindelse med legepladsen vil kunne anvendes til primitiv madlavning under opholdet. Både Røsnæs Friskole, der har udeskole-undervisning som sit særlige kendetegn, og den lokale FDF-gruppe vil kunne anvende stedet som base til deres udendørsaktiviteter.

Benyttelsen af området kalder, allerede som det fremstår nu, på tidssvarende sanitære forhold, og vi foreslår derfor etablering af en mindre bygning med toiletter.

Endelig er efterspørgslen på shelters så stor, at de allerede eksisterende på ingen måde kan imødegå efterspørgslen, og vi arbejder derfor med en idé om at etablere yderligere én shelter – som supplement til de to der ligger på den anden side af fårefolden – i området.

Det er meget væsentligt for RUB’s bestyrelse, at lokalbefolkningen inddrages i alle faser af planlægningen og etableringen, at udførelsen sker under størst muligt hensyn til naturen, samt at den endelige udformning understøtter og fremhæver de særlige forhold, den kystnære natur i sig selv udtrykker.

Tidsplan

Vi har lavet en foreløbig tidsplan som kan ses nedenfor:

Processen herfra:

2020-11 til 2022-01
RUB vil gerne høre fra personer der har forslag til projektet ved Ulstrup Sønderstrand. Brug nedenstående formular.

2022-01
Forhåbentlig godkendelse fra Kystdirektoratet

2022-04 til 2022-07
Byggeri

Forslag

Projektet ved Ulstrup Sønderstrand formål er at styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i Ulstrup. Derfor mener vi i RUB det er vigtigt at høre borgerne på Røsnæs, om hvordan vi får lavet det bedste projekt. Derfor, har du konstruktive forslag til projektet, så hører vi gerne fra dig på denne sides kontaktformular.

Vi har samlet svarende til nogle af de spørgsmål vi er blevet stillet her