Resultater RUB

Resultater RUB

RUB indtjening stammer fra salg af kaffe og kage ved fyret, kontigent samt donationer og fondsmidler. Nedenfor er eksempler hvad RUB har arbejdet med Røsnæs de senere år:

 • Røsnæs Rundt ruten
 • Maritimt aktivitetshus på Røsnæs havn
 • Naturrum med formidling af Røsnæs
 • Kajakhus på havnen
 • Penge til istandsættelse af Ulstrup mølle
 • Lån af penge til opstart af friskole
 • Bemanding af Røsnæs fyr
 • Hjertestarter ved Brugsen
 • Støtte af lokalhistorisk arkiv
 • Opstart af havkajakklub
 • Arrangering af vandreture
 • Afholdelse af Sommerfest, med andre lokale foreninger
 • Afholdelse af Juletræsfest i samarbejde med Brugsen
 • Afholdelse af Sankt hans
 • Udgivelse af Røsnæs Nyt i samarbejde med andre lokale foreninger
 • Promovering af Røsnæs i samarbejde med Visit Vestsjælland
 • Drift af automater på havnen
 • Samarbejde med kommunen (om for eksempel cykelsti)