FAQ Ulstrup Sønderstrand Projektet

Nedenfor har vi prøvet at samle de spørgsmål vi har fået om projektet og svarene dertil.

Hvorfor er der behov for et aktivitetsområde ved Sønderstrand?
Sønderstrand ligger i gå/cykle-afstand for alle i Ulstrup og Aktivitetsbasen bliver et sted hvor Ulstrups børn og deres familier kan mødes. Legepladsen midt i naturskønne omgivelser vil katalysere at flere børn er aktive udendørs. Men aktivitetsbasen vil ikke kun være for børnefamilier; alle i vores lokalsamfund kan få glæde af området og opleve havets og strandens skønhed i al forskelligt vejr. Aktivitetsbasen Sønderstrand vil bidrage med aktivt ude-liv året rundt for hele Ulstrup.

 

Hvorfor området ved Sønderstrand?
Sønderstrand området ligger i naturskønne omgivelser og er ejet af kommunen. Vi tror flest mulige lokale borgere vil benytte et område, der ligger i flotte omgivelser. Derudover er det ejet af kommunen og vi kan derfor få området, hvilket vi ikke kunne hvis det f.eks. var et privat område. Det er meget svært/umuligt i fondsansøgninger at få penge til at indkøb af jord. Derudover er området også attraktivt for friskolen og andre lokale foreninger, der også vil kunne benytte faciliteterne i projektet. Endelig mangler Sønderstrand et ordentligt toilet, hvilket vi gennem dette projekt også har skaffet penge til.

 

Hvorfor ikke ligge legepladsen ved skolen?
Det er meget svært/umuligt at få penge til at udbygge en legeplads ved en privat skole. Derudover ligger Sønderstrand i gåafstand for børn både fra Ulstrup Vænge/Fjordbakken kvarteret, fra centrale Ulstrup og Sønderstrand kvarteret.

 

Hvad er inkluderet i projektet?
Vi har fået 975.000 kr af Nordea fonden til at lave en multifunktionel grillhytte, en ny toiletbygning, en legeplads og et shelter.

 

Hvor skal elementerne ligge?
Vi diskuterer stadigt den endelige præcise placering af alle elementerne. På nuværende tidspunkt er planen at placere følgene elementer nede ved parkeringspladsen på Sønderstrand: Et landmark ligesom Horsedalen, legeplads og toilet. Længere oppe ved den gamle FDF grund vil vi så placere multifunktionel grillhytte, samt legepladselementer for mindre børn. Vi planlægger at ligge shelter et sted der imellem.

 

Hvorfor skal der ikke være motionsredskaber?
Basseret på gode input på vores hjemmeside vil vi se om vi også kan søge om nogle penge til motionsredskaber i forbindelse med legepladsen. Derfor har vi også ændret vores ansøgning til kystdirektoratet så aktivitetspladsen har plads til disse. Udendørs motionsredskaber er desværre meget dyre (ca. 70.000 kr per stk) og derfor kræver det yderligere fondsmidler før vi kan opsætte disse.

 

Hvorfor er der ikke holdt borgermøder om dette projekt?
Vi har valgt at søge pengene da der var en pulje ved Nordea Fonden, som perfekt passede til dette formål. Derudover har der været Corona med forsamlingsforbud. Vi har derfor fra den dag vi fik pengene lagt information på vores hjemmeside, samt lavet et felt hvor man kunne skrive kommentarer til projektet. Desuden har vi haft møder med naboerne til Sønderstrand. Baseret på disse fine input har vi lavet ændringer til projektet, så flest muligt bliver glade. Vi ved dog godt at alle aldrig bliver tilfredse, men baseret på tilbagemeldinger på hjemmeside, kommentarer i byen samt tilslutning under generalforsamling hvor planen blev fremlagt, så er vi meget glade for den store opbakning til projektet.

 

Hvad med den forøgede trafik ned mod Sønderstrand?
Vi er meget klar over at disse aktiviteter kan øge trafikken ned mod Sønderstrand. Dette har vi prøvet at mitigere for ved at rykke nogle elementer op til den gamle FDF spejdergrund, hvor der er bedre trafikale forhold. Derudover ligger området i gå/cykelafstand til hele Ulstrup, så vi håber de lokale vil cykle/gå til området. Hvis trafikken skulle stige voldsomt vil vi gennem dialog med kommunen mitigere for dette.

 

Hvad med larm for området?
Vi har vurderet at fordelene ved legepladsen opvejer generne børnegrin måtte have for de nærmeste naboer. Dog vil vi gøre alt muligt for dette ikke ender som et fest sted. Dette har vi gjort ved at flytte den overdækkede del af projektet væk fra Sønderstrand, hvor adgangsforholdene for ikke-lokale er dårligere. Vi mener ikke at aktivitetstiden ved Sønderstrand ændrer sig, da der ikke opsættes lys på legepladsen.

 

Er RUB ligeglade med den fine natur på Sønderstrand?
Bestemt ikke!!! Vi vil gøre alt muligt at det nye område vil etableres så det falder i et med naturen. Dette vil vi gøre ved at størstedelen af legeplads og toiletbygning opføres i træ. Dog vil enkelte elementer blive af plastik/træ da man f.eks. ikke kan få mange motionsredskaber i træ. Vi vil hyre arkitekter og ikke lave budget løsninger, så området kommer til at stå lige så fint som Naturrummet og Aktivitetshuset på havnen. Dog mener vi at det er vigtigt at lave nogle faciliteter der muliggør aktiviteter i naturen både for børn og voksne.

 

Hvor langt er projektet?
Vi er ved at ligge sidste hånd på en tillægsansøgning til kystdirektoratet efter vi har flyttet delelementer væk fra Sønderstrand. Vi forventer svar omkring jul (men pt har vi ventet halvandet år). Derefter skal kommunen tage stilling til det med diverse partshøringer, hvorefter vi forhåbentlig kan starte byggeriet.

 

Hvor kommer jeg med input til projektet?
Her på hjemmesiden, så tager vi det op i bestyrelsen.

 

Hvorfor kommenterer i ikke på div. Facebook sider om projektet?
Vi har valgt at kommunikere gennem vores hjemmeside. Vi er frivillige der ikke gør dette for egen vindings skyld, men hvad vi mener er bedst for Ulstrup. Derfor vil vi ikke være med til den lidt hadske tone, der til tider hersker på facebook. Vi vil altid gerne stille op til en samtale og svarer på alle henvendelser.

 

Hvem skal stå for vedligehold?
Kommunen kommer til at stå for vedligehold.