Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessammensætning 2020:

Formand:
Trine Fogh Lauridsen

Næstformænd:
Mogens Anholm

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anders Kristensen
Camilla Stenrand
Joakim Herløv
Lars Olsen
Lis Olsen
Martin Aggergård Kristensen
Kathrine Fejlskov
Tom Christensen
Anders Lejbach

Suppleanter til bestyrelsen:
Asger Lundgaard
Christine Brun Brandborg

Ansvarsområder
Kasserer – Elin Anholm
Sekretær – Kathrine Fejlskov
Webmaster – Anders Kristensen

Kontaktpersoner
Ulstrup Mølle – Mogens
Lokalhistorisk Arkiv – Camilla
Røsnæs Havkajakklub – Mogens
Røsnæs fyr – Lis
Aktivitetshuset, Havkatten og Naturrummet – Mogens

Bestyrelse2019

Fra venstre mod højre:
Christian, Mogens, Mette, Martin, Troels, Lars, Camilla, Lis, Tom, Joakim, Anders (mangler Asger og Trine)

Kontakt bestyrelsen