Naturskolen

Røsnæs Naturskole  tilbyder naturoplevelser og naturvejledning for børn og voksne.

Røsnæs Naturskole eller Røsnæsgården drives af Kalundborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen.

I 1964 købte staten Røsnæsgården for at gøre området mere tilgængeligt for befolkningen.

Naturvejlederarrangementer er gratis for skoler og institutioner i Kalundborg Kommune. Der er fri færdsel i skovene og på de græsklædte arealer. En vandrerute er markeret med gule pletter på sten, træer og pæle. Ruten er ca. 5 km. Terrænet er bakket, stierne er ujævne og forløber bl.a. over stenstrand og gennem indhegninger. Ved højvande kan stranden være oversvømmet. Man kan gå på stier oven for skrænterne.

Se mere Naturskolens hjemmeside.

Læs mere i folderen Folder Naturskole

naturskolen