Skolen

Røsnæs Skole er en velfungerende etsporet landsbyskole, hvor eleverne går til og med 6. klasse. Herefter fortsætter de på overbygningsskolen Skolen På Herredsåsen, som ligger i Kalundborg by. Det er for de fleste muligt at tage bybussen i skole.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

På skolens område er der desuden et børnehus, som rummer børnehave og skolefritidsordning. Børn fra 3 år og op til og med 6. klasse kan benytte sig af børnehuset.

Skolen har som sigte at være en Grøn Skole, hvilket blandt andet inkluderer kost, motion, udeskole, friluftsliv og naturbase som et pædagogisk og didaktisk fundament i læringssituationen.

De seneste 11 år har Røsnæs Skole modtaget Friluftsrådets Grønne Flag, som symbol på det store fokus på bæredygtighed. Skolen modtog desuden Udeskoleprisen i 2013, som den første skole nogensinde.

I skolens pædagogiske profil vægtes tryghed, glæde, gensidig tillid, engagement, nysgerrighed, ansvarlighed og selvstændighed.

Der bliver tilrettelagt særlige forløb til børn med særlige indlæringsvanskeligheder.