Byforskønnelse

UlstrupByport

Den første drejebog beskrev mulighederne for forskønnelse af Ulstrup by og øvrige huse på Røsnæs. Formålet var at skabe et indbydende bymiljø i Ulstrup by og omegn karakteriseret ved flotte, vedligeholdte offentlige pladser til brug for forskellige fælles aktiviteter samt inspirere private husejere til at vedligeholde og forskønne huse og haver. Man arbejdede desuden på disse planer:

Invitere en arkitekt til at deltage i forarbejdet med renovering og projektering af eksisterende og nye offentlige arealer og huse, herunder udarbejdelse af skitsetegninger, materialeforbrug etc.

Afholde en temadag med fokus på forskønnelse af haver og huse, hvor f.eks. havedesigner Stig Lauritsen, Gisselfeld, kan komme med konkrete ideer og forslag til forskønnelser. På baggrund af denne temadag kan der udskrives en konkurrence om, hvem der kan få den smukkeste have. Ideerne fra temadagen samles i drejebogen til fremtidig inspiration.