Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 11 medlemmer samt to suppleanter. De arbejder med beboere og udvikling på Røsnæs. Intentionen er, sammen med befolkningen på Røsnæs, at varetage alle ønsker og gøre Røsnæs attraktiv, dels for de der allerede bor her, dels for tilflyttere. Bestyrelsen arrangerer borgermøder efter behov.

Mere Information

Mademosen-bro-607x341

Bestyrelsesmedlemer

Læs om bestyrelsesmedlemerne

Ku_kort

Vedtægter

Vedtægterne i RUB

turck_62474

Referater

Læs referater fra bestyrelsesmøder