Kongstrup Klinter

Ved Kongstrup Klinter kan I nyde det særlige landskab skabt af istiden og lerudgravninger, og gå på opdagelse efter levn fra fortiden.

kongstrup-klinter

SPOR FRA ISTIDEN
Røsnæs har et helt særligt landskab, som er et resultat af den særlige plastiske ler i undergrunden og isfremstød under den seneste istid. Ved Kongstrup klinter kan I opleve dette særlige landskab.
Det plastiske ler blev aflejret for omkring 50 millioner siden, under den periode som kaldes tertiær. Mange millioner år efter, mere præcist for en 17- 18.000 år siden, skød en gletsjer fra Østersøen op gennem Storebælt, og skubbede store flager af frossen jord foran sig. Da isen senere smeltede, efterlod den en serie af bueformede randmoræner helt fra Sjælland til Fyn. Røsnæs er den østlige del af en sådan randmoræne, der fortsætter undersøisk til nordspidsen af Fyn.

PÅ OPDAGELSE LANGS STRANDEN
På stranden ved Kongstrup Klinter, og videre ned mod Spidsen af Røsnæs, kan I gå på opdagelse efter sten, som fortæller historier tilbage fra istiden. I kan f.eks. finde det karakteristiske flint, ledeblokke fra Sverige, Norge og Østersøen, sandsten med stykker af forstenet havbund eller sporfossiler med gravegange lavet af f.eks. orme og krebs. I kan også være heldige at finde forstenede søpindsvin eller vættelys, der kommer ud af klinterne, der hvor de skrider.