Naturoplevelser

Skrænterne

Timeglasklintens bagland  hænger sammen med Kongstrup klinter. Adgang til fods langs stranden fra gamle lecagrung og nu naturrums område. Den nordlige del af Timeglasklinten kan nås via Kongstrup Klinter eller ad sommerhusvejen  Søstergangen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kystskrænten ved Timeglasklinten er stejl med 45 graders hældning selv Timeglasklinten er nærmest lodret som en opskudt flage af moræneler.

Mest iøjnefaldende i skrænterne er det røde og det grønne plastiske ler fra Tertiærtiden for 50 millioner år siden. Det er en meget ren og fed lerart, som er stenhård, når den er tør, og plastisk og udflydende, når den er fugtig.

Størstedelen af lagene i skrænterne består dog af moræneler og smeltevandsgrus fra istiderne. Og hvis du oplever et af de hyppige skred, skyldes det, at det plastiske ler bliver presset ud under vægten af lagene ovenover.

Langs alle kyststrækninger rundt om Røsnæs  syd og nordvendte skrænter får naturens kræfter lov at råde. Man bruger ikke kystsikring, da strandene, som de ser ud nu, så vil forsvinde, og de geologisk interessante skrænter og skrænt profiler vil gro til. Aflejringerne ville derfor ikke længere kunne ses. Man har dog gjort en undtagelse og kystsikret ude på nordsiden af spidsen ved fyret.

Mademosen og Nordre Mademose

En made er et landområde, der ligger lavt. Mademosen var oprindelig en lille bugt, der blev afskåret fra havet, fordi landet hævede sig, og strandvolden blev dannet. Nu er den en lavvandet indsø og delvis groet til.
I 1700- og 1800-tallet gravede mosens ejer tørv her, som han tørrede og solgte som brænde, så folk kunne varme deres huse op og lave mad. Det var en god forretning for ham, for her på egnen var der kun få træer og derfor langt fra brænde nok til alle.

Vågehøj og Vågehøj radarbunker

Fra toppen af Vågehøj, 55 meter over havet, kan du se Fyn, Samsø, Mols og pylonerne på Storebæltsbroen i klart vejr.

Med så bredt et udsyn forstår man godt, at man allerede i gammel tid vågede fra Vågehøj – nøjagtigt som navnet antyder. Fik man dengang øje på et fjendtligt eller mistænkeligt fartøj til søs, tændte man bavner (dvs. bål) på Bavnebjerg som advarselssignal.

Også senere i historien holdt man udkig fra Vågehøj – men nu med brug af radarteknologi. Under 2. Verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt en radarstation på Vågehøj. Efter befrielsen besluttede det danske forsvar at fortsætte radarovervågningen. Det tyske anlæg blev sløjfet, og man udgravede en ny dansk bunker et stykke derfra og opsatte en engelsk radar.

Byggeriet var så hemmeligt, at da stationen åbnede i 1952 troede de første danske soldater dernede, at det var en tyskerbunker, de havde overtaget, idet panserdøren og luftfilteret var genbrugt fra tyske anlæg.Bunkeren var i brug under første del af Den Kolde Krig fra 1952-1964.

I 2012 blev den gamle bunker åbnet for offentligheden som led i udstillingen ”Røsnæs – et militært kulturlandskab”. Du kan nu selv prøve at overvåge trafikken gennem Storebælt fra bunkeren inde i højen.

Langesø

Langesø ligger på den nordlige del af Røsnæs. Søen er inddæmmet flere steder og trækker mange fugle til.

Både trækfugle og ynglefugle. For at give fuglene ro går ingen af Røsnæs’ fire vandreruter ned til søen. Man kan dog se fuglelivet fra afstand. Husk kikkert.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rullehøj

Rullehøj er en næsten nøgen høj, som du kan nyde i ro og fred fra en enkelt bænk på toppen. Men sådan har det ikke altid været. Hverken nøgenheden eller roen. For Rullehøj bærer på mange historier om død og ulykke og alvorlige militære beslutninger.

Det var bl.a. her – i 1231 i den daværende skov på højen – at Valdemar Sejrs søn ifølge sagnet blev dræbt af et vådeskud, og Sejr efterfølgende forlangte, at ingen træer skulle kaste deres skygge på den forbandede jord. Det var også her, at tyskerne havde et antiluftskytsbatteri under 2. verdenskrig. Og det var her, at mobile radarenheder styrede torpedobåde rundt i Storebælt under Den Kolde Krig.

Også i dag kan du få et adrenalinkick på Rullehøj, hvis du følger den sorte eller den røde sporrute til levn fra Den Kolde Krig og 2. verdenskrig. For hvert år fra 1. juni til 15. september er Rullehøj en tyrefold, som du er velkommen til at krydse. Du kan dog også vælge at gå udenom, hvis du ikke vil stå ansigt til ansigt med en tyr.

Vindekilde, Kikud, Gabelav og Grimsdal

De flotte navne dækker over et gammelt overdrev på den sydlige del af Røsnæs. Det er stejlt og sumpet flere steder, og kvæget har trampet et net af smalle stier mellem de krogede vedbendbegroede hvidtjørne.

Overdrevet har nogle af de flotteste vindformede krat i Danmark og byder desuden på blomster, insekter, markfirben, snoge, hugorme og salamandre. Alt sammen lige til at gå på opdagelse i på alle tider af året. Men pluk ikke blomsterne, selvom de frister. Flere af dem er sårbare, og allerede i 1924 blev områderne fredet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vindekilden

Er du tørstig, kan du tage en tår vand fra Vindekilden, som ligger ned mod Kalundborg Fjord. Kilden er frostfri hele året, og helt indtil 1980 fik Røsnæsgården sit vand herfra. Ved kildens udløb i havet kan du se resterne af en sumpbæverfarm fra årene under og efter 2. verdenskrig. Lad være med at drikke vandet de steder, hvor kreaturerne har gået.