Historien bag

 

Skærmbillede 2015-06-14 kl. 20.16.48


I foråret 2010 udkom drejebogen Røsnæs- på forkant med udviklingen. Heri er beskrevet mange handleplaner af frivillige ‘røssere’. ’Røsnæs – på̊ forkant med udviklingen’, er et projekt, der blev igangsat i maj 2008 og løb frem til maj 2010. Formålet med projektet er at gøre Røsnæs til et attraktivt landdistrikt for nuværende og kommende beboere og derved understøtte udviklingen af hele lokalsamfundet.

Herefter blev der nedsat en naturgruppe som arbejdede videre med handleplanerne for natur. Denne gruppe bestod af 7 frivillige 1. Prioritet blev naturrum ved den gamle leca-martrikel, Røsnæsvej 233. Der blev ansøgt forskellige fonde, holdt møder med Kalundborg Kommune, lodsejere, lokal arkitekt og i december 2011 fik vi tilsavn fra Friluftsrådet at de ville give tilskud til Naturrum Røsnæs.
Det blev imidlertid aldrig til noget, da Naturrum med vandreruter på Røsnæs gik ind i en ny fase og over i et nyt projekt ’Røsnæs Rundt’. To arkitekter Joan og Sofie fra Spektrum Arkitekter, København blev bestilt til at udarbejde projektbeskrivelsen for ’Røsnæs Rundt’ og de ansøgte en pulje i Real Dania i januar 2012.

Projektet vandt og blev udtaget til videre behandling, men desværre ikke i den afgørende og sidste udtagelse. De har sammen med styregruppen i Røsnæs Udvikling og Beboerforening arbejdet videre på projektet og der er holdt talrige møder med udvalg i Kalundborg Kommune, fonde, styrelser, kommunalbestyrelse, lodsejere, og lokale borgermøder, hvor ønsket har været at lokale ’røssere’ kunne deltage aktivt og dermed få medbestemmelse og sammenhæng i den fremtidige positive udvikling af projektet ’Røsnæs Rundt’.

I november 2013 er der arbejdet i 2 ½ på dette projekt og der er er flere fonde heriblandt Kalundborg Kommune, der har givet tilsavn om at støtte det efterhånden større projekt ’Røsnæs Rundt’ med 25 km vandrerute og 13 landmarks. Spektrumarkitekterne er stadig vores projektledere og vi håber at Joan og Sofie kan føre det gennemarbejdede projekt ud i Røsnæs’ natur, da det  vil  bidrage stort til  at gøre Røsnæs til et attraktivt landdistrikt.