Kajakture 2019

Fredagsture:
26.04.2019 – Halleby Å – IPP1 kan også deltage
24.05.2019 – Høve Strand – Havnsø
21.06.2019 – Sorø Sø – IPP1 kan også deltage
02.08.2019 – Esrum Sø

Søndagsture:
05.05.2019 – Gavnø rundt
16.06.2019 – Sejerø rundt – ro hele vejen over eller tag færgen
23.06.2019 – Sankt Hans aften – aftenroning på Røsnæs
30.06.2019 – Orø rundt
21.07.2019 – Roskilde Fjord – afgang fra Gershøj
25.08.2019 – Storebælt – en tur under broen
31.08.2019 – København – sammen med HAVKAF (bem. lørdag)
08.09.2019 – Lammefjorden rundt – afgang fra Audebo
15.09.2019 – HAVKAF – HAVTRÆF

Overnatningsture:
12.-14.07.2019 Møn (afgang sidst på eftermiddagen) 15.-18.08.2019 Järnavik, Sverige (afgang om formiddagen)

Tilmelding:
Vivi på telefon 2098 5766 eller mail vivimeldgaard@hotmail.com
Bindende tilmelding senest 14 dage før. For overnatningsture hurtigst muligt.

Kørsel:
Samkørsel og transport af kajakker mv. arrangeres

Med venlig hilsen

På turudvalgets vegne: Havnsø – John, Frey og Kirsten. Røsnæs – Vivi og Niels