Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Troels Birk Kristoffersen
Ulstrup Vænge 10 A, 4400 Kalundborg
20999390, annetroels@gmail.com

Næstformand: Mogens Anholm
40819571, mogens.anholm@mail.tele.dk

Sekretær: Trine Fog Lauridsen
29797957, tl@kalgym.dk

Digitale medier og PR: Malene Grandjean
20755669, malenegrandjean@outlook.dk


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ane Thunbo        (anethunbo@gmail.com), 59509990/ 60948024
Charlotte Hooge (hoogecharlotte@gmail.com), 22169456
Joakim Herløv     (joakim-herlov@hotmail.com), 30 32 38 63
John Kristensen  (jokr@c.dk), 59509820
Lars Olsen           (lars@lyko.dk ), 21461631
Lis Olsen              (lis@lyko.dk ), 24267197
Morten Olsen      (mortenmureolsen@gmail.com), 23210040

Suppleanter til bestyrelsen:
Asger Lundgaard
Hans Kristensen