Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 11 medlemmer samt to suppleanter. De arbejder med beboere og udvikling på Røsnæs. Intentionen er, sammen med befolkningen på Røsnæs, at varetage alle ønsker og gøre Røsnæs attraktiv, dels for de der allerede bor her, dels for tilflyttere. Bestyrelsen arrangerer borgermøder efter behov. Læs vedtægt for Røsnæs Udvikling og Beboerforening her. Kontakt bestyrelsen – se bestyrelsesmedlemmer.

SONY DSC